Erstatningsansvar

Thisted Fjernkøl ApS har besluttet fremover at regulere sit erstatningsansvar i overensstemmelse med sin forsikringsmæssige afdækning.

Fremtidige leverancer af fjernkøling vil således ske på følgende ansvarsmæssige vilkår:

 

Thisted Fjernkøls erstatningsansvar

Thisted Fjernkøl er, med de nedenfor anførte begrænsninger, ansvarlig i henhold til dansk rets almindelige regel om uagtsomhed for skader der påføres Kunden eller Kundens ejendom.

Thisted Fjernkøls ansvar overfor Kunden omfatter ikke dækning af indirekte eller afledede tab, herunder drifts- og avancetab, tab af data, tab af goodwill og tidstab.

Thisted Fjernkøls ansvar overfor den enkelte Kunde, herunder for skader på Kundens ejendom, er herudover pr. kalenderår begrænset til maksimalt kr. 15.000.000.

 

Ansvarsreguleringsbestemmelserne får virkning fra 1. juni 2018.

Sparekassen Thy har klimavenlig komfort

Sparekassen Thy er den seneste i rækken af virksomheder i Thisted bymidte, der tager konsekvensen af, at du godt kan komfortkøle og passe på miljøet samtidigt. Læs mere

Thisted Kommune bag store CO2-besparelser

Thisted Kommune skærer med et hug 50 tons CO2 væk fra deres årlige udledning ved at installere fjernkøling til kommunens computercentral.

Ved at installere fjernkøling sparer vi en udledning af 50 tons CO2 om året. Dette viser Thisted Kommunes vilje til at passe på klimaet og understreger vores ønske om at være Danmarks førende klimakommune,” fortæller borgmester Lene Kjelgaard Jensen Læs mere

Priser

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Thisted Varmeforsyning har udført en række tekniske bestemmelser til brug for fjernkølingsinstallation.

Læs mere

Links

Der dukker hele tide ny information op på nettet omkring fjernkøling. Vi har her samlet et par links, som du kan bruge til at få mere at vide om fjernkøling. Læs mere

Hvem har brug for fjernkøling

Målet for Thisted Varmeforsynings fjernkøling er forsyning af køling til offentlige bygninger og erhvervsejendomme – til komfort og køling af computerrum – hoteller, forretningscentre, restauranter, forlystelsescentre, kontorbygninger og og butikker. Læs mere

Thisted fjernkøleanlæg

I Thisted er der i sommerperioden en ganske betydelig varmemængde fra affaldsforbrænding, der blæses ind i et køletårn på I/S Kraftvarmeværk Thisted (KVVT) med forbrug af vand til fordampning, afløb og kemikalier samt elforbrug til ventilatorer. Læs mere

Hvorfor fjernkøling fra Thisted Varmeforsyning?

Hvorfor er fjernkøling en attraktiv mulighed?

  • Kølebehovet er stigende
  • 40 – 50 % af kølebehovet bruges til computerkøling
  • stigende elforbrug generelt samt sikkerhed mod havari – forsyningssikkerhed
  • Store investeringer forude på grund af udfasning af kølemidler
  • Centrale anlæg er mere effektive
  • Service til kunderne
  • Miljøvenligt ved brug af overskudsvarme om sommeren

Læs mere