Sparekassen Thy har klimavenlig komfort

Sparekassen Thy er den seneste i rækken af virksomheder i Thisted bymidte, der tager konsekvensen af, at du godt kan komfortkøle og passe på miljøet samtidigt. Læs mere

Thisted Kommune bag store CO2-besparelser

Thisted Kommune skærer med et hug 50 tons CO2 væk fra deres årlige udledning ved at installere fjernkøling til kommunens computercentral.

Ved at installere fjernkøling sparer vi en udledning af 50 tons CO2 om året. Dette viser Thisted Kommunes vilje til at passe på klimaet og understreger vores ønske om at være Danmarks førende klimakommune,” fortæller borgmester Lene Kjelgaard Jensen Læs mere

Priser

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Thisted Varmeforsyning har udført en række tekniske bestemmelser til brug for fjernkølingsinstallation.

Læs mere

Links

Der dukker hele tide ny information op på nettet omkring fjernkøling. Vi har her samlet et par links, som du kan bruge til at få mere at vide om fjernkøling. Læs mere

Hvem har brug for fjernkøling

Målet for Thisted Varmeforsynings fjernkøling er forsyning af køling til offentlige bygninger og erhvervsejendomme – til komfort og køling af computerrum – hoteller, forretningscentre, restauranter, forlystelsescentre, kontorbygninger og og butikker. Læs mere

Thisted fjernkøleanlæg

I Thisted er der i sommerperioden en ganske betydelig varmemængde fra affaldsforbrænding, der blæses ind i et køletårn på I/S Kraftvarmeværk Thisted (KVVT) med forbrug af vand til fordampning, afløb og kemikalier samt elforbrug til ventilatorer. Læs mere

Hvorfor fjernkøling fra Thisted Varmeforsyning?

Hvorfor er fjernkøling en attraktiv mulighed?

 • Kølebehovet er stigende
 • 40 – 50 % af kølebehovet bruges til computerkøling
 • stigende elforbrug generelt samt sikkerhed mod havari – forsyningssikkerhed
 • Store investeringer forude på grund af udfasning af kølemidler
 • Centrale anlæg er mere effektive
 • Service til kunderne
 • Miljøvenligt ved brug af overskudsvarme om sommeren

Læs mere

Thisted Varmeforsynings enheder

Thisted Fjernvarme: Central NordCentral Nord:

 • Bygget i 1967. Renoveret i 1999
 • 7,5 MW Naturgasfyret kedel med røggaskøler
 • 10 MW Naturgasfyret kedel med røggaskøler
 • 10 MW Naturgas- oliefyret kedel
 • Kraftvarmeanlæg 1,2 MW varme – 0,6 MW el. Fungerer også som nødstrømsanlæg
 • Akkumuleringstank på 1500 m³

Thisted Varmeforsyning: Geotermisk anlægGeotermisk anlæg:

 • Bygget i 1988
 • 10 MW naturgasfyret kedel med røggaskøler
 • 2,7MW absorptionsvarmepumpe
 • 5,0 MW absorptionsvarmepumpe

Thisted Varmeforsyning:: HalmfyringsanlægHalmanlæg:

 • Bygget i 2005.
 • 11,5 MW Halmfyret kedel
 • Akkumuleringstank på 2500 m³
 • Nødstrømsanlæg

Thisted Varmeforsyning: Central VestCentral Vest:

 • Bygget i 1961. Renoveret 2003
 • 8,0 MW Naturgasfyret kedel med røggaskøler
 • 10 MW Naturgas- oliefyret kedel
 • Nødstrømsanlæg

Thisted Varmeforsyning: Central HillerslevCentral Hillerslev:

 • Bygget i 1992. Fusioneret med Thisted Varmeforsyning i 2006
 • 1,5MW Naturgasfyret kedel
 • Kraftvarmeanlæg 0,9 MW varme – 0,7 MW el
 • Akkumuleringstank på 300 m³