Thisted fjernkøleanlæg

I Thisted er der i sommerperioden en ganske betydelig varmemængde fra affaldsforbrænding, der blæses ind i et køletårn på I/S Kraftvarmeværk Thisted (KVVT) med forbrug af vand til fordampning, afløb og kemikalier samt elforbrug til ventilatorer. Læs mere

Hvorfor fjernkøling fra Thisted Varmeforsyning?

Hvorfor er fjernkøling en attraktiv mulighed?

  • Kølebehovet er stigende
  • 40 – 50 % af kølebehovet bruges til computerkøling
  • stigende elforbrug generelt samt sikkerhed mod havari – forsyningssikkerhed
  • Store investeringer forude på grund af udfasning af kølemidler
  • Centrale anlæg er mere effektive
  • Service til kunderne
  • Miljøvenligt ved brug af overskudsvarme om sommeren

Læs mere

Baggrund for fjernkøling

På de danske fjernvarmeværker tales der meget om mulighederne for at gå ind i et nyt marked, hvor der ud over fjernvarmeværkernes primære markedsområde – at levere varme til forbrugerne – også leveres fjernkøling. Læs mere

Definition på fjernkøling

Grundlæggende kan fjernkøling ske på to måder:

For det første ved, at værket har et mersalg af varme, og slutbrugeren selv har et anlæg, som kan udnytte energien til køling. Denne form for fjernkøling vil ikke umiddelbart give anledning til overvejelser for værket, idet der egentlig kun er tale om et mersalg, ligesom blandt andet spørgsmålet om afgifter alene vedrører slutbrugeren i denne situation. Læs mere