Indlæg af Fjernkøling i Thisted

Thisted Varmeforsynings enheder

Central Nord: Bygget i 1967. Renoveret i 1999 7,5 MW Naturgasfyret kedel med røggaskøler 10 MW Naturgasfyret kedel med røggaskøler 10 MW Naturgas- oliefyret kedel Kraftvarmeanlæg 1,2 MW varme – 0,6 MW el. Fungerer også som nødstrømsanlæg Akkumuleringstank på 1500 m³ Geotermisk anlæg: Bygget i 1988 10 MW naturgasfyret kedel med røggaskøler 2,7MW absorptionsvarmepumpe 5,0 […]

Fjernkøling: Termisk komfort

Termisk komfort er et nøglebegreb for Thisted Varmeforsyning. Specielt vores fjernkølingssy-stem er centralt i dette begreb. Det betyder at vi giver vores forbrugere varme og køling til hjem og arbejdspladser uden larm, lugt eller miljøbelastning. Det er termisk komfort. Thisted Varmeforsyning er blandt pionererne i Danmark omkring arbejdet med fjernkøling. Moderne bygninger har i lige […]

Halmvarme i Thisted

I 2005 fik vi i Thisted Varmeforsyning mulighed for at opstarte et biobrændselsanlæg. Valget lå dengang mellem et anlæg baseret på halm eller et på flis. Dengang besluttede vi, at et halmanlæg var den bedste mulighed. Det var der flere grunde til. Den primære grund var, at halmen altid kan produceres i nærområdet. Det har […]

Geotermi: Energi fra jordens indre

Den første oliekrise i 1973 åbnede danskernes øjne for, at de fossile brændstoffer ikke er en uudtømmelig energikilde. I dag ved vi, at vi ikke længere finder samme store olie- og gaskilder som tidligere. Men allerede 1984 stod Thisted Varmeforsynings geotermiske anlæg klart til at udnytte den varme der findes under jordens overflade. Anlægget blev […]

Definition på fjernkøling

Grundlæggende kan fjernkøling ske på to måder: For det første ved, at værket har et mersalg af varme, og slutbrugeren selv har et anlæg, som kan udnytte energien til køling. Denne form for fjernkøling vil ikke umiddelbart give anledning til overvejelser for værket, idet der egentlig kun er tale om et mersalg, ligesom blandt andet […]

Fordele ved fjernkøling

Fjernkøling giver dig mange fordele. Nogle af de vigtigste er:   Store økonomiske besparelser på driften Bedre komfort til kunder, medarbejdere og dig selv Ingen udgifter til lovpligtige eftersyn Anlægsinstallationen er rutine for vores lokale kølefirmaer Større driftsfleksibiltet – mere køling er kun et opkald væk Forsyningssikkerhed Ingen støj fra kompressorer Ingen grimme kompressorer på […]