Sparekassen Thy har klimavenlig komfort

Sparekassen Thy er den seneste i rækken af virksomheder i Thisted bymidte, der tager konsekvensen af, at du godt kan komfortkøle og passe på miljøet samtidigt.

Direktør Ivan Christiansen og bestyrelsesformand Lars Toft Hansen

Direktør Ivan Christiansen og bestyrelsesformand Lars Toft Hansen

Normalt er aircondition og komfortkøling til store virksomheder forbundet med larmende og grimme kompressorer uden på bygningerne. Men ikke hos Sparekassen Thy, der har valgt at tilslutte sig Thisted bymidtes fjernkølingsnetværk. Fjernkøling er et spændende nyt tiltag fra Thisted Varmeforsyning, der kombinerer komfort, økonomi og miljøhensyn. “Miljøhensynet vejer i denne sammenhæng tungest hos Sparekassen Thy”, fortæller direktør Ivan Christiansen, og han fortsætter med at fortælle, at Sparekassen Thy har en lang tradition med at støtte grønne initiativer i lokalsamfundet.

Kraftig CO2-reduktion

Sammen med bestyrelsesformand for Thisted Varmeforsyning Lars Toft Hansen har Ivan Christiansen besigtiget den nye installation, der ikke syner af meget i kælderen. Det er netop én af fordelene ved fjernkøling, fortæller Lars Toft Hansen. Fjernkølingen kommer ind med den installerede fjernvarme, og derfor er der intet at se uden på bygningen. Fjernkøling er moderne komfortkøling som samtidig er med til at reducere CO2-udledningen og derved beskytte klimaet. Ejendomsmassen i Danmark står samlet for omkring 40 % af CO2-udledningen. I takt med at bygningerne bliver bedre og bedre isolerede, stiger behovet for køling. Fjernkøling reducerer energiforbruget med ca. 70 % i forhold til traditionel kompressordrevet køling. Ydermere kommer kølingen i Thisted overvejende fra vedvarende energi, hvilket betyder, at de 30 tons CO2 Sparekassen Thys bygning på Storetorv før brugte på køling, bliver kraftigt reduceret.

Minimering af gener i bymiljøet

Fjernkøling har en række fordele for miljøet i Thisted bymidte, fortæller Lars Toft Hansen. Almindelig køling medfører, at man er nødt til at installere kompressorer uden på bygninger og butikker. Disse kompressorer er arkitektonisk skadende for bymiljøet, men endnu mere betydningsfuldt er det, at kompressorerne støjer kraftigt i perioder, hvor bygningerne har behov for køling. Samtidigt bruger kompressorerne også unødvendigt meget strøm, hvilket gør denne kølingsløsning uhensigtsmæssig for miljøet.

De få gener fjernkøling påfører de handlende i midtbyen er udelukkende knyttet til etablering af et nedgravet kølerørssystem. Når rørene er anlagt, vil du som bruger i byen ikke bemærke, at der leveres fjernenergi til køling i de butikker, du besøger. Fjernkøling har ingen negativ visuel indflydelse på arkitekturen og har samtidig alle de samme fordele som fjernvarme.