Tekniske bestemmelser

Thisted Varmeforsyning har udført en række tekniske bestemmelser til brug for fjernkølingsinstallation.

Indholdsfortegnelse:
 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.
 2. Etablering af fjernkøletilslutning
 3. Udførelse at installationsarbejde.
 4. Etablering af måleudstyr
 5. Projektering og udførelse af køleinstallationer
 6. Tilslutningsarrangement
 7. Interne rørledninger
 8. Isolering
 9. Trykprøvning og idriftsættelse
 10. Drift og vedligeholdelse af køleinstallationen
 11. Måling af fjernkøleforbrug
 12. Forbrug efter måler og effektbidrag
 13. Ikrafttræden
 14. Vandanalyse

Hent dokumentet med Fjernkøling tekniske bestemmelser.