Priser

Tariffer:
Ekskl. moms Inkl. moms
Investeringsbidrag
Rør, hovedhaner og måler inkl. rør til bagkant fortov kr. 22.500,00 28.125,00
Stikledningsbidrag
Bidrag pr. meter til og med Ø63 mm fra bagkant fortov til måler kr. 775,00 968,75
For stikledninger større end Ø63 mm betales efter regning
Stiledningsaftalen skal være underskrevet inden stikledningen etableres
Årlige bidrag
Abonnementsbidrag pr. måler kr./år 500,00 625,00
Effektbidrag (fast bidrag) kr./m2 14,00 17,50
Forbrugsbidrag kr./kWh 0,49 0,61
Renter og gebyrer
Rykkerskrivelse kr. 100,00 100,00
Inkassomeddelelse kr. 100,00 100,00
Lukkebesøg kr. 375,00 375,00
Genåbning inden for normal åbningstid kr. 375,00 468,75
Betalingsordning kr. 100,00 100,00
Fogedforretning, udkørende kr. 330,00 412,50
Selvaflæsningskort, rykker kr. 65,00 81,25
Aflæsningsbesøg kr. 270,00 337,50
Flytteopgørelse ved selvaflæsning kr. 65,00 81,25
Flytteopgørelse ved aflæsningsbesøg kr. 270,00 337,50
Nedtagning af måler kr. 600,00 750,00
Genetablering af måler kr. 600,00 750,00
Ekstraordinær måleraflæsning med regning kr. 200,00 250,00
Udskrift af regningskopi kr. 35,00 43,75
Målerundersøgelse på stedet kr. 335,00 418,75
Udbringning af måler kr. 165,00 206,25

Renter efter forfaldsdato og renter i øvrigt beregnes med den officielle udlånsrente med et tillæg på 7 % p.a. pt. 8,05 % p.a.

Antal rater og forfaldsdato
Der indbetales 4 gange om året. Raterne forfalder til betaling i marts, juni, september og december.

For at lette administrationen af indbetalingerne, opfordres du til at benytte betalingservice til indbetaling af a conto beløbet. Tilmelding til betalingsservice kan foretages via vores hjemmeside.