Geotermi: Energi fra jordens indre

Den første oliekrise i 1973 åbnede danskernes øjne for, at de fossile brændstoffer ikke er en uudtømmelig energikilde. I dag ved vi, at vi ikke længere finder samme store olie- og gaskilder som tidligere. Men allerede 1984 stod Thisted Varmeforsynings geotermiske anlæg klart til at udnytte den varme der findes under jordens overflade. Anlægget blev etableret af Dansk Olie og Naturgas, men i 1986 besluttede de, at anlægget ikke var rentabelt og overdrog det til Thisted Varmeforsyning. Efter blot et års prøvetid kom vi derimod frem til at geotermisk varme er en næsten uudtømmelig energikilde. Vi regner med at den tekniske levetid på vores nuværende boring er på omkring 25 – 30 år, hvorefter vi må lave en ny boring, fordi vores injektionsboring, hvor vi pumper vandet tilbage, stopper til. Men kilden hvorfra vi trækker varmen stammer fra en underjordisk sø, der strækker sig fra Bergen i Norge til langt ned i Europa.

Vi trækker vores varme vand fra en 1243 meter dyb boring og får vand op, der har en temperatur på omkring 43 grader. Vores varmepumper til det geotermiske anlæg drives hovedsageligt af vores halmvarme. Det betyder, at selvom vores geotermiske vand ikke er så varmt, som vi kunne ønske os, så er det sammen med halmfyringen en del af den helhedsidé for grøn fjernvarme, som vi vil have i Thisted Varmeforsyning.