Fjernkøling: Termisk komfort

Termisk komfort er et nøglebegreb for Thisted Varmeforsyning. Specielt vores fjernkølingssy-stem er centralt i dette begreb. Det betyder at vi giver vores forbrugere varme og køling til hjem og arbejdspladser uden larm, lugt eller miljøbelastning. Det er termisk komfort.

Thisted Varmeforsyning er blandt pionererne i Danmark omkring arbejdet med fjernkøling. Moderne bygninger har i lige så høj grad brug for køling som for varme. Normalt bliver dette løst gennem airconditionanlæg med store kompressorer sat på si derne af butikker, kontorbygninger og boliger. Dette er støj- og visuel forurening i bymiljøet. Samtidigt bruger disse anlæg store mængder el og er derved langt fra miljørigtige.

Med fjernkøling får man et centralt anlæg, der fylder mindre end et traditionelt airconditioninganlæg. Samtidigt har fjernkøling ingen støj og i Thisted bruger vi naturens egne ressourcer til kølingen. Vi henter kølevandet op fra grundvandet under Thisted by. Det vil sige, at det ikke er drikkevand vi bruger og derved er fjernkøling endnu en komfortydelse fra Thisted Varmeforsyning, hvor energien bliver produceret lokalt.

Allerede nu er Thisteds nye butikscenter tilknyttet fjernkølingen samt flere butikker og kontorer deromkring. Men vi regner med, at fjernkølingen udbygges løbende i Thisted.